"המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית" הינו מרכז מחקר וידע, בינתחומי, ישראלי, מוביל וייחודי בעולם בתחומי המדיניות והאסטרטגיה הימית רבתי במובנה הרחב.

מערכת זו מאפשרת לנו לעשות מעקב אוטומטי אחר תנועה של כלי שיט בעולם ולבצע מחקר מולטידיסיפלינרי בסקטורים שונים של תחום הספנות.

שימוש רחב בתצלומי לווין ממקורות שונים, נמל חיפה אור נראה Sentinel 2

Image

מחקרי ספנות בהיבטים סביבתיים וכלכליים תוך שימוש באורות לילה

Image

בחינת תפעול הנמל: אומדן זמני המתנה, מהירות פריקה ועוד

Image

תנועת מיכליות נפט, ביצוע מחקרים בסקטורים ספציפיים של תחום הספנות

Image