בסיס נתוני תנועת אוניות בנמלי ישראל מבוסס AIS

בסיס נתוני AIS על נמלי ישראל
לינק לדף הפרויקט: http://anlais.haifa.ac.il/@signalk/freeboard-sk
משתמשים במידע מתבקשים לציין כסימוכין:

Please cite:
1. “Data Science Research Center at the University of Haifa”.
2. “Maritime Policy & Strategy Research Center )HMS(, University of Haifa”.

תחום הספנות והנמלים עובר בשנים האחרונות מהפכה של ממש בעקבות מעבר למעקב אחרי תנועת אוניות ברחבי העולם על ידי שימוש במערכות מעקב אוטומטיות: (Automatic identification system- AIS). בעקבות חקיקה בינלאומית יש חובת שידור של כל אוניה באמצעות משדר VHF מדי מספר שניות, פרטים אודות מספר פרמטרים במסעה, כל שידור (שורה) כולל שני סוגים של נתונים (נתונים קבועים ונתונים משתנים) ובכל קבוצה כזו מספר נתונים נוספים כגון (רשימה חלקית):
נתונים קבועים שאינם משתנים:
1. מספר מזהה חד ערכי של האוניה (IMO Number)
2. שם האוניה
3. סוג האוניה (מיכלית, צובר וכו')
נתונים משתנים:
1. מיקומה הנוכחי של האוניה (באמצעות מערכת GPS)
2. נמל המוצא ממנו יצאה האוניה
3. נמל היעד אליו מפליגה האוניה
4. נתוני ניווט כגון מהירות וכיוון (אזימוט)
5. שוקע (מדד למעמס)

מטרת הפרויקט היא ליצור מערך נתונים מבוסס AIS של התנועה הימית לאורך קו החוף הישראלי ובנמלי ישראל המרכזיים (חיפה, אשדוד ואילת). הנתונים נאספים עם 3 אנטנות באוניברסיטת חיפה, במרכז הימי העירוני באשדוד ובמכון הבין-אוניברסיטאי (IUI) למדעי הים באילת.

נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים זמינים באופן חופשי לקהילת המחקר. נתונים מאנטנה חיפה זמינים מיוני 2021 ואילך ומאנטנות אשדוד ואילת מינואר 2022.
הפרויקט מתבצע על ידי חטיבת Wydra לספנות ונמלים (חלק מהמרכז לחקר מדיניות ימית ואסטרטגיה ימית (HMS), והמחלקה לטכנולוגיות ימיות בבית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, במימון המרכז לחקר מדעי הנתונים של אוניברסיטת חיפה.

לינק לדף הפרויקט: http://anlais.haifa.ac.il/@signalk/freeboard-sk
משתמשים במידע מתבקשים לציין כסימוכין:
Please cite:
6. “Data Science Research Center at the University of Haifa”.
7. “Maritime Policy & Strategy Research Center, (HMS) University of Haifa”.

מפת צפיפות של מכליות נפט בים התיכון

Picture1323