פרסומים אחרונים
פרסומים אחרונים
תואר שני
תואר שני
הערכה אסטרטגית שנתית
הערכה אסטרטגית שנתית
מדיה ותקשורת
מדיה ותקשורת
סמינר בפורמט 'זום' בנושא ספנות ונמלים

סמינר בפורמט 'זום' בנושא ספנות ונמלים

8.9.2020

בין הנושאים שידונו:

  • ספנות לישראל בעת חירום: כוח אדם, נתיבים, אוניות ונמלים
  • חדשנות טכנולוגית וספנות אוטונומית
  • ספנות ישראלית וסחר החוץ של ישראל
רישום לכנס