המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
Chapter 9. Turkey-Russia Maritime Relations

Chapter 9. Turkey-Russia Maritime Relations

ספר מלא

In recent years, Turkey has engaged in a range of ambitious programs in the military, energy and economic fields with the aim of reviving its historical power and expanding its geo-strategic position in the MENA region and beyond.