המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
Russia’s Military Action in Syria Driven by Military Reforms: The Journal of Slavic Military Studies

Russia’s Military Action in Syria Driven by Military Reforms: The Journal of Slavic Military Studies

ספר מלא

The August 2008 war of Russia against Georgia, showing severe shortcomings in Russia’s military capabilities, made Moscow realize that modernization of its armed forces was inevitable to effectively use military power as a policy instrument.