פרשנות קוראן וחדית' כתעמולה אנטי־סעודית במסגרת מפעלו ההגותי של השיח' כמאל אל־חידרי

פרשנות קוראן וחדית' כתעמולה אנטי־סעודית במסגרת מפעלו ההגותי של השיח' כמאל אל־חידרי

ספר מלא

אבי טל

14 יוני 2022

במאמר זה יוצג היבט נוסף להתגוששות המתרחשת בשנים האחרונות בין שתי אומות אלה – מתקפת תעמולה מצד השֵיחְ' כַּמַאל אלְ־חַיְדַרִי, איש דת שיעי ממוצא עיראקי הפועל באיראן, אשר משתמש בפרשנות קוראן וחדית' (מסורת המיוחסת לנביא מוחמד) ככלי פוליטי לניגוח בית המלוכה הסעודי, וזאת על מנת לקעקע את הלגיטימציה של משטר זה בקרב העולם הערבי (שאותו הוא מתיימר להוביל לדברי אלְ־חַיְדַרִי). מתקבל הרושם כי אלְ־חַיְדַרִי פועל כסוכן מטעם האיראנים בזירה התקשורתית־אינטלקטואלית במסגרת מדיניותם להפעלת שלוחים (proxies) כדי לממש את שאיפותיהם הגאופוליטיות במזרח־התיכון.