הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2016, דוח מלא

ספר מלא

בתחילת שנת 2016 אישר הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה את הקמתו של "מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית"1 מתוך כוונה שיעסוק במחקר בנושאים של ביטחון אזורי ומדיניות חוץ, תנועה של סחורות, אנשים, רעיונות, משפט, אנרגיה וסביבה. כל זאת תוך בחינת השפעתם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. .