נמלי הים – השערים לצמיחתה, לחוסנה הכלכלי ולמעמדה האזורי של מדינת ישראל

ספר מלא

נמלי הים של מדינת ישראל משמשים כשער המסחרי העיקרי ודרכם עוברים הרוב המוחלט של מטעני הסחר הישראלי, סחר ההולך וגדל בעקביות עם השנים. השינויים בגודל האוניות ומטענן מחייבים התאמת הנמלים והרחבתם שיאפשרו טעינה ופריקה של אוניות אלה בנמלי ישראל השונים, ולא יאלצו את ישראל לקבל מטענים שנפרקו בנמלים אחרים באזור ושונעו אליה. חברת נמלי ישראל (חנ"י) קבעה לעצמה כיעד לשמור על מערכת נמלים מודרנית בישראל, מערכת שהיא חיונית ביותר לכלכלת ישראל.