מודל ומתודולוגיה לאסטרטגיה ימית רבתי לישראל

ספר מלא

במהלך העשור האחרון אנו עדים להתגברות העיסוק בנושאי מדיניות ואסטרטגיה ימית במדינות רבות בעולם. המניעים לכך הם תהליכים גלובליים המעצימים את חשיבות הים והאוקיינוסים כמרחב משותף בעל חשיבות אסטרטגית למדינות העולם בכל הקשור לסחר בינלאומי, כלכלה, אנרגיה ומעבר אנשים וסחורות מקצה העולם לקצהו האחר. לתהליכים אלו מצטרף השיפור הגדול שחל ביכולות הטכנולוגיות לאתר, לפתח ולנצל משאבי טבע הנמצאים בעומק הים ובקרקעית האדמה כולל באזורי נגישות שהיו קשים בעבר.