הגאוגרפיה של הים האדום

ספר מלא

הים האדום ידוע ומפורסם במגוון הרחב של הסביבה הימית והחופית, בריבוי סוגי דגים ואוכלוסיית הים, בחשיבות של משאבי הטבע לפיתוח הכלכלה במדינות לחופיו ובהיותו נתיב ימי חיוני וראשון במעלה מאז פתיחת תעלת סואץ, בשנת 1869 , לקשרי סחר בין אירופה, ארה"ב מזרח אפריקה, אסיה והמזרח הרחוק. בשנים האחרונות עלתה מאוד חשיבותו של הים האדום בהיותו זירה למאבקי כוח ושליטה בין מדינות האזור ובין מעצמות עולמיות. וזאת בעיקר הודות למעמדו הגאו־אסטרטגי בזכות "נקודות המשנק" Chock Points( (, מיצר באב אל־מנדב בדרומו ומיצרי טיראן ומילאן בצפונו. בהיותו נתיב עיקרי בחשיבותו לתעבורה הימית לישראל, הן למפרץ אילת והן דרך תעלת סואץ לנמלי חיפה ואשדוד, יש לים האדום ולמדינות השוכנות לחופיו מעמד גאו־אסטרטגי חשוב ביותר למדינת ישראל. מאמר זה סוקר בעיקר את המאפיינים הגאוגרפיים של הים המשפיעים על הגאו־אסטרטגיה של המדינות השוכנות לחופיו.