השלכות פיתוח והפקה חד-צדדיים של מאגרי נפט וגז חוצי גבולות

ספר מלא

במאגר "ישי-אפרודיטה", שהוא מאגר גז טבעי חוצה גבולות בין ישראל לקפריסין, מתבצעות מזה זמן פעולות המספקות אינדיקציות חזקות לכך שפיתוח חד-צדדי עלול להתרחש בקרוב מהצד הקפריסאי, ללא תיאום עם ישראל. נכון להיום נראה כי לא מתקיימים מגעים בין שתי המדינות על-מנת להגיע להסכמות בדבר פיתוח משותף של המאגר וכי ישראל מעלימה עין ממאמציה החד-צדדיים של קפריסין. ייתכן כי לדבר ישנם מניעים פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים לאור המתיחות הגוברת בין מדינות האזור – בייחוד בין טורקיה.