ספנות בכתבי הגניזה הקהירית

ספר מלא

הגניזה הקהירית היא אוסף של מאות אלפי מסמכים שהצטברו מהמאה ה־9 לסה"נ ועד לעת החדשה בחדר גניזה הצמוד לבית הכנסת בן עזרא בפוסטאט. המאמר יתמקד במסמכי התקופה הקלסית של הגניזה, כלומר במאות ה־10 וה־11. מן הסתם, עניינם של רוב מסמכי הגניזה בתקופה זו הוא חשבונות מסחריים ו"שאלות ותשובות" מאלכסנדריה, דמייטה, רוסטה וממקומות רבים במעלה הנילוס, אזורים שבהם ישבו יהודים מאז התקופה ההלניסטית והרומית. חומר רב, מעל שמונים אחוזים מכלל המסמכים העוסקים במסחר, מתייחס לשני מרכזי הסחר הגדולים סיציליה ותוניסיה.