שיתופי פעולה בינלאומיים בביטחון סייבר במגזר הימי

ספר מלא

הפעילות במגזר הימי הגלובלי הינה חוצת גבולות ומאופיינת בקישוריות בינלאומית. אירועי ביטחון סייבר המתרחשים בתשתיות ימיות, דוגמת נמלי ים בעלי חשיבות בינלאומית, יכולים להשפיע על חלקים נרחבים בפעילות סחר ותעבורה ימית גלובלית. בדומה יכול להיווצר אפקט בינלאומי לאירועי ביטחון סייבר שיוביל לשיבוש פעילות באזורי מעבר ימיים מרכזיים המהווים נקודות משנק ( Maritime Strategic אפשרות לאפקט בינלאומי כתוצאה מאירוע 1 Chokepoints (דוגמת מיצרי סינגפור ומלאקה (SOMS.( סייבר יכולה להיווצר גם במקרים של חברות מטען ותעבורה בינלאומיות, בתשתיות טכנולוגיות גלובליות 2 המשמשות את המגזר הימי ועוד.