השלכות קורונה על הצי הרוסי

ספר מלא

התנהלות ציי העולם בצל משבר הקורונה חייבה התנהלות שונה מזו שבשגרה וכללה בעיקרה בידוד שנדרש לצוותים ופעולות חיטוי שונות. יישום מהלכים אלו זכה בצי האמריקאי לביטוי בעל הד קיצוני במיוחד. מפקד נושאת המטוסים 'רוזוולט' הודח משום שדרש בשלום מלחיו ותבע לבודדם בחוף עם גילוי הנגיף באונייה. כתוצאה מלחץ ציבורי בגין הדחה זו, נאלץ להתפטר מתפקידו שר הצי האמריקאי בעצמו. מקרה דומה אינו מוכר בצי הרוסי, וספק אם היינו מתוודעים להתרחשותו. עם זאת הצי הרוסי השכיל לגבש נהלי פעולה בעידן הנגיף, תוך אימוץ לקחים שנלמדו מעבר לים.