התגברות נוכחות הציים הזרים במרחבי הים הערבי

ספר מלא

במרוצת השנה האחרונה מאותרת התרחבות הולכת וגוברת בנוכחות הציים הזרים בים הערבי והאדום ובמרחב הימי שביניהם. מעצמות הזרות הן שמובילות התעצמות זו, בראשן ארה"ב, רוסיה ואף המעצמות האירופיות. מדינות נוספות משלבות מכוחן הימי לצד המעצמות, ופועלות באופן חלקי לצד מדינות האזור. אינטרסים מגוונים מהווים עניין למדינות השונות באזור, בראשם חשיבותו הגיאו-כלכלית. זאת לנוכח מקורות האנרגיה של דלק וגז המופקים באגן המפרץ הפרסי ובחופיו.