שניים סינים עם נמל גדול

ספר מלא

בעולם הרב קוטבי הנוצר עם עליית סין ורוסיה מול מדיניות של בדלנות אמריקאית נראה כי החיכוכים בין המעצמות הם כלכליים ומסחריים ומתבססים על הקשרים ומנופי ההשפעה שבין הכלכלה והטכנולוגיה ובין שליטה פוליטית.