היבטים גאו-אסטרטגים בתפעול הנמל 'הסיני' בחיפה

ספר מלא

סקירת ההתפתחויות בשנים האחרונות בזירה הבינלאומית מרמזת כי המערכת הפוליטית העולמית מתקדמת לעברו של עולם דו-קוטבי שהדינמיקה של הכוחות הפוליטיים שבו תהיה דומה לזו של תקופת המלחמה הקרה. קווי ההפרדה המסתמנים בין הגושים מציבים את ארה"ב ובעלות בריתה בצד אחד, ומנגד את סין, רוסיה ואיראן.