בדרכי שלום - בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים

ספר מלא

נושא תיחום הגבולות הימיים של מדינת ישראל הפך להיות יעד חשוב במחקרי המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית שבאוניברסיטת חיפה מאז הקמתו בשנת 2016 .התגליות המשמעותיות של מאגרי הגז הטבעי באזור מזרח הים התיכון בכלל, ובתחום המים הכלכליים הבלעדיים (Zone Economic Exclusive )של ישראל בפרט, הגבירו את הצורך של המדינות באזור לתחום את שטחי האזור הכלכלי הבלעדי..