האם היה הורדוס אסטרטג ימי?

ספר מלא

באירוע השנתי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה שנערך לאחרונה באוניברסיטת חיפה ועסק בנושא גאואסטרטגיה והיבטים ימיים, העירו חלק מהדוברים על היעדר מחקר היסטורי בתחום הימי בכלל, ובהיבט הישראלי בפרט. הטענה הרווחת היתה שעל מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה לעסוק בנושא זה כחלק מתפקידם. .