חמישים שנה למלחמת ששת הימים: חופש השיט במצרי טיראן בראי משפט הים - תם ולא נשלם

ספר מלא

מֵצרי ים הם מקומות רגישים המציבים אתגרים במקום שבו נפגשים גאוגרפיה, מסחר ופוליטיקה, ולכן גם זוכים לכינוי "נקודות משנק" )Points Chocking .)ככל שהסחר הבינלאומי בים הולך וגדל, חשיבותם של אזורים אלה מבחינה גאואסטרטגית הולך וגדל בהתאם. חלק מאזורים אלה אף מזוהים כיום כמקור אפשרי להתפרצותם של עימותים בינלאומיים, כמו במקרה של מֵ צרי הורמוז המקשרים בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, שדרכם עוברים כ-%35 מהנפט המשונע בים וכ-%20 מתפוקת הנפט הכלל-עולמית.