הערכה אסטרטגית ימית רבתי למדינת ישראל 2015-16

ספר מלא

מרכז חיפה לחקר אסטרטגיה ימית מודה לפרופ' פרד טאובר ולמר דב (ברלה) שפיר על תמיכתם הנדיבה אשר איפשרה את פרסום הדוח הזה.