מרכז חיפה אירח את מכון National maritime Faoundation וחתם על הסכם MOU לשיתוף פעולה עתידי