התייחסות וההערות מרכז חיפה למדיניות ואסטרטגיה ימית לטיוטת מסמך המדיניות הימית של אגף תכנון במשרד האוצר