המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - יורם עברון

וועדה אקדמית

יורם עברון

 yoram evronהוא מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה ועומד בראש תכניות ב"א ומ"א המתמקדות בלימוד שווקי אסיה. תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים מודרניזציה צבאית והעברות נשק בסין, מדיניות החוץ של סין, מדיניות מדע וטכנולוגיה בסין, יחסי סין-מזה"ת ויחסי סין-ישראל. ספרו של ד"ר עברון China's Military Procurement in the Reform  Era התפרסם בשנת  2016בהוצאת Routledge.