המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - ארנון גולן

וועדה אקדמית

ארנון גולן

 arnon golanפרופ' חבר בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. פרופ' גולן הינו גאוגרף היסטורי שסיים את לימודי התואר הראשון ) 1982 (, השני ) 1986 בהצטיינות( והשלישי ) 1994 ( במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נושאי מחקרו כוללים את השפעתם של אירועים מלחמתיים על עיצוב המרחב האנושי במזרח ודרום אירופה, בדרום אסיה ובמדינת ישראל, התפתחות המערך העירוני בארץ/מדינת ישראל בתקופת המנדט ובשני עשורים

הראשונים המכוננים של מדינת ישראל וההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל.