המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - שלמה הראלי

וועדה אקדמית

שלמה הראלי

 shlomo hereliפסיכולוג חברתי, חוקר רגשות. חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה, ראש המעבדה לחקר תפיסה חברתית של רגשות. תחומי עניין מחקריים, חוקר רגשות חברתיים. בין השאר, עבודתי המחקרית בוחנת כצד שיפוטים חברתיים מובילים לרגשות חברתיים, מחד, ונובעים מרגשות חברתיים, מאידך. עיקר המחקר עוסק בחקר ההשלכות החברתיות של צפייה בהבעות רגשיות של אחרים וההיקשים החברתיים הנובעים מצפייה בהבעות אלה. באופן ספציפי, אני בוחן היקשים לגבי אופים של אחרים על בסיס ההבעות הרגשיות שלהם. מחקר זה מתמקד הן התיעוד התופעות והן בהבנת המנגנונים האחראיים לכך. לצד עבודתי האמפירית, עבודתי מתמקדת בהיבטים התיאורטיים הכרוכים ברגשות חברתיים כגון בשאלת הגדרתם והבנת התהליכים החברתיים הקשורים בהם. עבודה תיאורטית זאת כוללת בחינת רגשות חברתיים דרך הפרספקטיבה הפונקציונאלית- אבולוציונית.