המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - רותם קובנר

וועדה אקדמית

רותם קובנר

rotem kownerפרופסור רותם קובנר, היסטוריון ומומחה ליפן המודרנית. פרופסור מן המנין בחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה. מלמד היסטוריה ימית (צבאית) במסגרת החוג לציביליזציות ימיות והתכנית האקדמית של בית הספר לחובלים בבית הספר למדעי המדינה באותה אוניברסיטה.