וועדה אקדמית

 yoram evronהוא מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה ועומד בראש תכניות ב"א ומ"א המתמקדות בלימוד שווקי אסיה. תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים מודרניזציה צבאית והעברות נשק בסין, מדיניות החוץ של סין, מדיניות מדע וטכנולוגיה בסין, יחסי סין-מזה"ת ויחסי סין-ישראל. ספרו של ד"ר עברון China's Military Procurement in the Reform  Era התפרסם בשנת  2016בהוצאת Routledge.

 gil gambashגיל גמבש הוא הוא היסטוריון של העת העתיקה, המתמקד במגוון היבטים של אימפריאליזם ים תיכוני, ובאופן בו השפיע התווך הימי על התנהלותן של אימפריות אזוריות. הוא ראש החוג לציוויליזציות ימיות, ראש המכון ללימודי ים וראש המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון

 arnon golanפרופ' חבר בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. פרופ' גולן הינו גאוגרף היסטורי שסיים את לימודי התואר הראשון ) 1982 (, השני ) 1986 בהצטיינות( והשלישי ) 1994 ( במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נושאי מחקרו כוללים את השפעתם של אירועים מלחמתיים על עיצוב המרחב האנושי במזרח ודרום אירופה, בדרום אסיה ובמדינת ישראל, התפתחות המערך העירוני בארץ/מדינת ישראל בתקופת המנדט ובשני עשורים

הראשונים המכוננים של מדינת ישראל וההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל.

 shlomo hereliפסיכולוג חברתי, חוקר רגשות. חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה, ראש המעבדה לחקר תפיסה חברתית של רגשות. תחומי עניין מחקריים, חוקר רגשות חברתיים. בין השאר, עבודתי המחקרית בוחנת כצד שיפוטים חברתיים מובילים לרגשות חברתיים, מחד, ונובעים מרגשות חברתיים, מאידך. עיקר המחקר עוסק בחקר ההשלכות החברתיות של צפייה בהבעות רגשיות של אחרים וההיקשים החברתיים הנובעים מצפייה בהבעות אלה. באופן ספציפי, אני בוחן היקשים לגבי אופים של אחרים על בסיס ההבעות הרגשיות שלהם. מחקר זה מתמקד הן התיעוד התופעות והן בהבנת המנגנונים האחראיים לכך. לצד עבודתי האמפירית, עבודתי מתמקדת בהיבטים התיאורטיים הכרוכים ברגשות חברתיים כגון בשאלת הגדרתם והבנת התהליכים החברתיים הקשורים בהם. עבודה תיאורטית זאת כוללת בחינת רגשות חברתיים דרך הפרספקטיבה הפונקציונאלית- אבולוציונית.

rotem kownerפרופסור רותם קובנר, היסטוריון ומומחה ליפן המודרנית. פרופסור מן המנין בחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה. מלמד היסטוריה ימית (צבאית) במסגרת החוג לציביליזציות ימיות והתכנית האקדמית של בית הספר לחובלים בבית הספר למדעי המדינה באותה אוניברסיטה.