הנהלת המרכז

זהבית מאיר סלמן
Manager
זהבית מאיר סלמן
טלפון: 04-8288757
טלפון פנימי: 58757
נוגה יוסלביץ
Graphic design
נוגה יוסלביץ
איל חיות - מן
Research assistant
איל חיות - מן
אורית שוורץ
אחראית לו"ז ומרכזי מחקר
אורית שוורץ
אורית שוורץ
אחראית לו"ז ומרכזי מחקר
מאי סלק