הנהלת המרכז

זהבית מאיר סלמן
Manager
זהבית מאיר סלמן
טלפון: 04-8288757
טלפון פנימי: 58757
נוגה יוסלביץ
Graphic design
נוגה יוסלביץ
איל חיות - מן
Research assistant
איל חיות - מן
אורית שוורץ
אחראית לו"ז ומרכזי מחקר
אורית שוורץ
אורית שוורץ
אחראית לו"ז ומרכזי מחקר
מאי סלק
אלנור דיין
עוזרת מחקר ואחראית תוכנית מתמחים
אלנור דיין
אלנור דיין היא תלמידת מסלול מואץ לתואר שני ביחסים בינלאומיים, ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. כיום מלגאית מחקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ואחראית על תוכנית המתמחים של המרכז. עבודת התזה שלה מתמקדת בביטחון ימי ואפקטיביות ביטחונית
זיו רבינוביץ
מתאם אקדמי
זיו רבינוביץ
ד"ר רובינוביץ הוא עמית מחקר בקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה ומתאם המחקר של המרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, מרכז עזרי לחקר אירן ומדיניות המפרץ וחטיבת וידרא לספנות ונמלים.