אודות חטיבת וידרא לחקר הספנות והנמלים

מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה הוקם בשנת 1969 על ידי ד"ר נפתלי וידרא, לאחר שהתגבשה ההכרה אצלו ואצל אנשי משרד התחבורה שיש צורך במכון מחקר בלתי תלוי, שעיסוקו בצוע מחקרים בענף הספנות של מדינת ישראל. המכון הוקם כחברה ציבורית ללא מטרת רווח. פעילותו של המכון החלה במשרדים בקרבת הנמל וסמוך למשרדי חברות הספנות וסוכני ספנות שונים, עובדה אשר חיזקה את הקשר בין המכון לבין קהילת הספנות בארץ. שם הוא שכן עד העברתו לאוניברסיטת חיפה בשנת 1987. בהדרגה נבנתה במכון ספרייה ייחודית לנושאי ספנות וזו נעשתה אבן שואבת לעוסקים בתחום. לאחרונה שולבו החומרים מספריית מכון וידרא בספריית אוניברסיטת חיפה. משרד התחבורה היה הלקוח הראשון שהזמין מחקרים רחבי היקף. עקב השפעתה המכרעת של מדיניות הממשלה של הענף הספנות כבעל תפקיד מרכזי בפיתוח סחר החוץ של ישראל, ברור היה הצורך שהממשלה בבואה לתכנן ולקבוע מדיניות, תוכל להתבסס על מידע מקיף ככל האפשר.
במהלך חמש השנים הראשונות לפעילותו של המכון, בוצעו כעשרים מחקרים. המחקרים התמקדו בהיבטים ספציפיים של הענף ומומנו בידי משרד התחבורה. בעשור הראשון של פעילות המכון, נושא כוח האדם הימי היה אחד מנושאי המחקר המרכזיים של המכון. בשנת 1975 הוכן דוח כולל על ענף הספנות הישראלית - הייתה זו העבודה הראשונה המקיפה על ענף הספנות אשר בוצעה בישראל. כהמשך ישיר לדוח זה מכין המכון מידי שנה בשנה דוח על הספנות הישראלית, הסוקר את ההתפתחות בענפים השונים המרכיבים את תעשיית הספנות כגון: התפתחות הצי, התפתחות הנמלים, התפתחות מצבת כוח האדם הימי, חברות הספנות וגורמי ספנות נלווים. מאחר והספנות בישראל אינה מנותקת מהספנות בעולם כולל הדוח השנתי גם פרק הסוקר את התפתחות תעשיית הספנות בעולם בשנת הדוח.
משנת 1982 פעילות המכון התרחבה גם לנושא תעופה, ועד שנת 1987 הועסק צוות לנושא התעופה אשר ביצע מחקרים בתחום. החל משנת 1987 התמקדה שוב עבודת המכון בעיקר בתחום הספנות.
שטחי הפעילות של המכון הינם: הוצאה לאור והפצה של מחקרים ופרסומים בתחום הספנות והנמלים; ביצוע סקרים ומחקרים לפי הזמנת גורמי הספנות בארץ; המכון רואה עצמו כמשרת את האקדמיה בישראל, אנשי קהילת הספנות, משרדי הממשלה והסקטור הפרטי בישראל.
עד היום ביצע המכון למעלה מ-150 מחקרים בתחומי הספנות השונים והנמלים. במחקרים אלה נבדקו מגוון בעיות של תכנון, ובעיות תפעוליות, כלכליות וסוציולוגיות של הענף, שהוא מבין הענפים המורכבים שקיימים בעולם המודרני.
בשנת 2018 אוחדה פעילות מכון וידרא לתוך פעילות המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה.

אודות פרופ' נפתלי וידרא

ד"ר וידרא, היה קשור קשר אמיץ לאוניברסיטת חיפה, קיבל תואר פרופ' חבר מומחה מהאוניברסיטה, והקים בה את החטיבה ללימודי ספנות. שאיפתו הייתה לקשור את עתיד המכון בחיי האקדמיה של האוניברסיטה. בחוזה שנחתם בינו לבין הנהלת האוניברסיטה נקבעו התנאים להעברת המכון לחסות אקדמית, לאוניברסיטת חיפה כיחידה עצמאית. באוגוסט 1987 נפטר פרופ' וידרא, ובאוקטובר שנה זו נחנך המכון במשכנו החדש באוניברסיטת חיפה, ושמו הוסב ל: "מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה" בדרך זהו הונצח שמו של פרופ' וידרא כמייסד המכון.
למידע נוסף אודות דר' נפתלי וידרא נא הקליקו: פרופסור נפתלי היינץ וידרא / תערוכה לזכרו" מאת עידו גלעד 

ייעוד החטיבה ומטרותיה

א. לחקור את ההיבטים התכנוניים, הכלכליים המנהליים, התפעוליים ונושאי כוח אדם ונושאים אחרים הקשורים לנושאי ספנות ונמלים בישראל.
ב. לערוך מחקרים בנושאי ספנות ונמלים. תוך העדפה ושימת דגש על מחקרים שימושיים ויישומיים בעלי רלוונטיות לישראל.
ג. לעקוב אחר הפיתוח הטכנולוגי והכלכלי בספנות, בנמלים, בעולם ועל השפעתם על הספנות והנמלים בישראל.
ד. לערוך ימי עיון בנושאי ספנות, נמלים 
ה. לתרום ללימוד, למחקר, ולמודעות בנושאי ספנות, נמלים
ו. לקיים שתופי פעולה מדעיים ומחקריים עם מכוני מחקר מקבילים בארץ ובחו"ל.

תלמידי מחקר מוזמנים להגיש בקשה למלגה בתחום הספנות והנמלים בלינק הבא

צור קשר:
רב חובל אלכס גרסון - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
אהוד גונן - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
04-8288361/757