פרסים ומלגות

תשפב קול קורא למלגת פוסט דוקטורט יום הכיפורים