פרסים ומלגות

Image

קול קורא לפרס עזרי לשנת 21. פרס של 35,000 ₪ עבור כתב יד מקורי בנוגע להיבטים מדיניים, גאואסטרטגיים, או גאו־כלכליים הקשורים לאיראן או למדינות המפרץ (Gulf Country States), אם כיחידה אחת או בקשר לאחת המדינות השוכנות לחופיו.

Image

קול קורא למלגת דוקטורט בתחום המדיניות והאסטרטגיה הימית, מיועד לבוגרי מדעי המדינה מכל האוניברסיטאות והמוסדות האקדמים, עדיפות לבוגרי המסלול מחקרי.

Image

מלגת שכר לימוד מלאה – תואר שני לתלמידי תוכנית ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית, לשנת הלימודים תשפ"ב.