קול קורא

Image

Call for Academic Papers – Social Effects of Autonomous Shipping

Call for Academic Papers – Social Effects of Autonomous ShippingInvitation for book chapter proposals to be included in a forthcoming scholarly volume on “Social Effects of Autonomous Shipping", edited by (1) Ehud Gonen, (2) Carmela Lutmar, and (3) Annette Skovsted Hansen.

Image

קול קורא לפרס עזרי לשנת 2022. פרס של 30,000 ₪ עבור כתב יד מקורי בנוגע להיבטים מדיניים, גאואסטרטגיים, או גאו־כלכליים הקשורים לאיראן או למדינות המפרץ (Gulf States), אם כיחידה אחת או בקשר לאחת המדינות השוכנות לחופיו.