עמיתי מחקר

בני בן-ארי

beny ben ariד"ר בני בן ארי, סא"ל (דימוס) בחיל הים, שנה בתפקידי פיקוד (כולל 14שרת כפיקוד על סטי"ל), מטה והדרכה. בוגר קורס חובלים, קורס קציני נשק מתקדם ופו"מ, הצטרף 1978כולם כחניך מצטיין. בשנת שנים שימש 38לחברת אלביט ובמשך כבתפקידי ניהול ושיווק, בתחום מערכות –1980ימיות ושיווק במזרח הרחוק. בשנים (בזמן חל"ת מאלביט) שימש כיועץ 1982 הקים 1983 לממשלת סינגפור ובשנת את חברת אלביט – המזרח הרחוק וניהל את הפעילות השיווקית במזרח הרחוק הן מהמשרד בסינגפור ולאחר מכן ממערך שוב 1992–1989 השיווק בחיפה. בשנים ניהל פעילות שיווקית בסינגפור. בין השנים היה חבר הנהלת החברה, 1998–1995 והקים וניהל את אגף השיווק הבין לאומי הקים 2001בחברת אלביט מערכות, ובשנת את חברת אלביט מערכות סינגפור וניהל את הפעילות השיווקית במזרח. בני גר וחי 22בסינגפור בתקופות מצטברות במשך כ פרש מניהול השיווק 2011 שנים. בשנת של אלביט במזרח ושימש כיועץ מיוחד לפרויקט עבור אלביט ולקוח סינגפורי ממשלתי. כיום משמש כסגן ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ומרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת מאוניברסיטת דרום PhDחיפה. בעל תואר אוסטרליה בנושאי התעשייה הביטחונית והשיווק הביטחוני.