עמיתי מחקר

אלכס גרסון

alex garsonרב חובל אלכס גרסון, ראש תחום לחקר הספנות והנמלים ע"ש פרופ' נפתלי וידרא, בוגר ביה"ס לקציני ים עכו מחזור י"ג בשנת 1968 . שרות חובה קרבי בחיל הים. הפליג באניות צי הסוחר 28 שנים מהן 20 שנה בדרגת רב חובל בכל סוגי האניות בשבעת הימים. בין ההפלגות לימודים אקדמיים בפיזיקה, תעשייה וניהול, תואר שני ( MSc. Southampton-Solent (UK International Maritime Studies, Shipping, Ports and Environment 2004–2005 . בין השנים 1998 – 2016 עובד רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה; 6 שנים אחרונות כמנהל האגף לפיקוח ובקרה – סגן מנהל הרשות. היה 18 שנים נציג מדינת ישראל בארגון הימי הבינלאומי (IMO במושבו בלונדון. התמחות מיוחדת בחקירת תאונות ימיות, אשרור אמנות בינלאומיות בתחום הספנות, חקיקה לאומית בתחום הספנות, הובלת חומרים מסוכנים והגנת הסביבה הימית. לאחר פרישה משרות המדינה מועמד ל"יקיר שרות המדינה" (מטעם משרד התחבורה), מרצה בפורומים שונים בנושאים הקשורים לספנות, חזר להפליג כרב חובל באניות צובר גדולות מאד ( Cape-Size ) ועמית מחקר במרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית (HMS) באוניברסיטת חיפה משנת 2018 .