עמיתי מחקר

שלמה קמעו

shlomo kameoשלמה קמעו הינו עמית מחקר במרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית ) HMS ( מתחילת שנה זו) 2018 (. ד"ר קמעו פרש לאחרונה מצה"ל לאחר 17 שנות שרות בהן שימש כפסיכולוג ויועץ ארגוני של ביה"ס לקצינים של חיל הים  במהלך שנים אלה הוא עסק במחקר יישומי בתחום מדעי החברה וההתנהגות, לצד ניהול תהליכי המיון לקורס חובלים, ליווי צוערי הקורס, ייעוץ לסגל ביה"ס לקצינים, הבניית מערכי פיקוד ופיתוח סגל. עבודת הדוקטור שלו )אוניברסיטת חיפה( הינה מחקר אורך אשר בחן את מקומה של אינטליגנציה רגשית בהשתלבות חברתית, משימות ניהול ופיקוד ומדדי הצלחה בקרב צוערי קורס חובלים. ככלל, ד"ר קמעו עוסק בחקר רעיונות ומושגים והשפעתם על היבטים התנהגותיים של פרטים וחברות.