עמיתי מחקר

עילי רטיג

ilay rettigד"ר עילי רטיג הוא עמית הוראה מטעם ה-Israel Institute בתכנית ללימודי סביבה באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס, ופוסט-דוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא גם חוקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ובקתדרת חייקין לגיאופוליטיקה באוניברסיטת חיפה. לפני מינויים אלה, עילי היה חוקר אורח במכון לחקר ביטחון וסכסוכים (ISCS) באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. הוא גם היה עמית נויבאואר במכון ללימודי ביטחון לאומי (INSS) באוניברסיטת תל אביב. במחקריו עוסק עילי בדפוסים של שיתוף פעולה וסכסוכים סביב משאבי אנרגיה משותפים ואיומים סביבתיים.