עמיתי מחקר

אריה גביש  

arieh gavishאריה גביש (גמבש), מפקד בחיל הים.  תפקידים עיקריים: נספח חיל הים בארה"ב, מפקד זירת ים סוף, רמ"ח מבצע, מפקד פלגת סטי"לים, מפקד סטי"ל סער 3, 4,4.5 מפקד אוניית אם. בעל תואר מ.א במדע המדינה אוניברסיטת חיפה. בעל תואר ב.א היסטוריה כללית אוניברסיטת תל אביב. מנהל נמל אשדוד 1997 – 2002 לפני הרפורמה בנמלים. מנהל נמל חיפה 2007 – 2017 לאחר הרפורמה בנמלים.