פרסומים אחרונים
פרסומים אחרונים
תואר שני
תואר שני
הערכה אסטרטגית שנתית
הערכה אסטרטגית שנתית
מדיה ותקשורת
מדיה ותקשורת
הכנס השנתי הראשון של חטיבת וידרא לספנות ונמלים

הכנס השנתי הראשון של חטיבת וידרא לספנות ונמלים

8.9.2020

בין הנושאים שידונו:

  •  פתיחת 'המעבר הצפוני' בסחר בין אסיה ואירופה
  • חדשנות טכנולוגית וספנות אוטונומית
  • ספנות ישראלית וסחר החוץ של ישראל
רישום לכנס