איום הסייבר על חזית הנמלים

ספר מלא

המרחב הקיברנטי מוסיף מורכבות לאסטרטגיות הקיימות והשפעתו גוברת, עם השנים, בשיקולים הגיאו אסטרטגים, מדינתיים ובינלאומיים. בעשור האחרון התעשייה הימית (ענפי הספנות, נמלים וטרמינלים, גז ואנרגיה, וציים צבאיים) תלוי ה מאוד במערכות מחשוב ובקרה המתבססות על טכנולוגיות מידע, תפעול ובקרה משני סוגים עיקריים: טכנולוגיית מידע (IT Technology Information – )מערכות ניהול מידע, וטכנולוגיית תפעול.
(OT – Technology Operation ) מערכות לניהול תפעול תשתיות וביצועים. אלה משתלבות זו בזו ודורשות מעורבות כזו או אחרת של הגורם האנושי. המרחב הקיברנטי הימי מאוים ע"י תרחישים שונים
העלולים לפגוע בנמלים, באסדות קידוח והפקה בים, בכלי שייט, בתשתיות ימיות ועוד.