המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית - המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

Lessons Learned from the Corona Virus Outbreak and the Maritime Trade to and from Israel

ספר מלא

Israel's healthcare system is currently gearing up to cope with the recent Corona virus outbreak, and the main entry point to the country, Ben-Gurion International Airport, is mostly deserted – a clear illustration of the severe impairment suffered by global air transportation due to the Corona virus epidemic.