קול קורא

Image

קול קורא לפרס עזרי לשנת 2022. פרס של 30,000 ₪ עבור כתב יד מקורי בנוגע להיבטים מדיניים, גאואסטרטגיים, או גאו־כלכליים הקשורים לאיראן או למדינות המפרץ (Gulf States), אם כיחידה אחת או בקשר לאחת המדינות השוכנות לחופיו.