הערכה אסטרטגית ימית רבתי למדינת ישראל 2017/18

cover HE 2017 18