ראש מרכז חיפה פרופ' שאול חורב, מעניק לנשיא המדינה את הערכה ימית אסטרטגית רבתי למדינת ישראל 2017/2018

President Shaul Report