הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2016, דוח מלא

Cover HE 2016 17