האזור האינדו-פסיפי אינו שקט כלל וכלל

Two_Chinese_with_a_large_port