היבטים גאו-אסטרטגים בתפעול הנמל 'הסיני' בחיפה

Cover China port