הערכה אסטרטגית ימית רבתי למדינת ישראל 2018/19

Cover