היבטים לאומיים בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות ישראל

Israel Shipyard COVER