חמישי שנה למלחמת ששת הימים: חופש השיט במצרי טיראן בראי משפט הים - תם ולא נשלם

COVER 50YEARS