הערכה אסטרטגית ימית רבתי למדינת ישראל 2015-16

Cover 2015